15/01/2021

Léčebný potenciál psychedelik

Studie z různých koutů světa nám ukazují, že psychedelika mají poteniciál pro léčbu duševních nemocí.V tomto článku chci zdůraznit především léčebný potenciál psychedelik. 

Zjednodušeně řečeno psychedelika jsou látky, které způsobují změny na úrovni vnímání, cítění a myšlení. Ovlivňují všechny součásti vědomí  uvědomování si sebe sama, smysly, vůli atd. Při užití často převažují účinky na smysly. Pod slovo psychedelika zahrnujeme především LSD, psilocybin, meskalin, DMT, ketamin a částečně i MDMA (extáze). Všechny tyto látky jsou v České republice pro laické použití nelegální. 

Myslím si, že se povědomí veřejnosti o psychedelikách v poslední době zlepšilo. Vlivem médií a různých lidí, kteří neznají tuto problematiku, však stále dochází k nesprávnému vnímání psychedelik. Tomuto zkreslenému vnímání se snaží předcházet Česká psychedelická společnost, která si klade za cíl vytvořit prostor k otevřené diskuzi o psychedelických látkách. Další iniciativou je u nás na tomto poli například Beyond Psychadelics. Současné výzkumy psychedelik 

Nebudu se tady rozepisovat o historii výzkumu psychedelik, i když je to bezpochyby velice zajímavá tematika. (O tom třeba příště.) Historicky významné postavení u nás má výzkum LSD. A jak jsme na tom v současnosti? V České republice nyní probíhá výzkum psychedelických látek v Národním ústavu duševního zdraví, který je zároveň pracovištěm 3. lékařské fakulty univerzity Karlovy. Aktuální výzkum je zaměřený na nové postupy v léčbě pomocí psilocybinu (halucinogenu obsaženém v lysohlávkách), který je podáván depresivním pacientům, kterým opakovaně nezabraly antidepresiva. Vše se děje v bezpečném kontrolovaném prostředí (speciálně upravená místnost, 2 průvodci – psycholog + lékař). Výsledky jsou velmi pozitivní  přibližně 30% pacientů s depresí odolává medikaci i psychoterapii, pro tyto pacienty je tak psilocybin velkou nadějí. Dále u nás existuje psychedelická klinika Psyon, jedná se o odborné zařízení, které jako první v Evropě nabízí asistovanou terapii ketaminem. Tato terapie je dostupná pro pacienty s diagnostikovanou depresí. 

A co výzkum psychedelik ve světě? V USA se nyní zkoumá vliv MDMA na pacienty s posttraumatickou stresovou poruchou. Ukazuje se, že MDMA společně s psychoterapií má u daných pacientů velice dobré výsledky. V tomto roce by měla být dokončena třetí fáze klinických studií MDMA asistované terapie pro pacienty s PTSP, pokud vše půjde stejně dobře jako ve dvou předchozích fázích, v nichž terapie pomohla více než polovině pacientů, stane se terapie legálním léčebným postupem ve Spojených státech již v roce 2022. 

Fenomén Ayahuasky 

V poslední době se mezi lidmi zvedlo i povědomí o ayahuasce. Ta má dle šamanů schopnost vyléčit lidskou mysl. Ayahuasca je tradiční halucinogenní nápoj, který po tisíciletí užívají domorodí lidé z Amazonie. Ayahuasca obsahuje psychoaktivní látku DMT (dimethyltryptamin). U nás je tedy jako ve většině zemí z důvodu obsahu DMT zakázaná. V domorodých kulturách se jedná o posvátný nápoj. O účincích ayahuasky byly již napsány desítky studií, které poukazují zejména na její pozitivní účinky na mysl člověka. 

Více informací o psychedelikách najdete například na stránkách České psychedelické společnosti, a na stránkách Beyond Psychedelics. Tyto stránky vás odkážou na další zdroje informací. Také doporučuji  podívat se na rozhovor neurovědce Filipa Tylše  v Real Talku. Na Youtube najdete více rozhovorů s Filipem Tylšem, který umí danou problematiku poutavě a srozumitelně vysvětlit. 


- Lucie - 


Zdroj:
  • STRASSMAN, Rick. Vnitřní cesty do vnějšího vesmíru: cesty do jiných světů prostřednictvím psychedelik a dalších spirituálních technik. Praha: Dybbuk, 2010. ISBN 978-80-7438-030-3.
  • Česká psychedelická společnost
  • Beyond Psychedelics
  • Psychedelická klinika Psyon
  • Národní ústav duševního zdraví
  • Real Talk: Téma PSYCHEDELIKA - Neurovědec Filip Tylš - Nový pohled na zakázané látky

Žádné komentáře:

Okomentovat