30/04/2021

Emoce pod kontrolou

Když byly ještě otevřené knihovny, půjčila jsem si knihu Emoce pod kontrolou. Kniha mi přišla velice přínosná, a proto jsem se rozhodla vytěžit z ní pro tento článek ty nejužitečnější postřehy. Kniha čtenářovi pomůže získat dovednost všímavosti, regulovat své emoce, tolerovat stres a lépe porozumět správnému nastavení mezilidských vztahů. Poznatky z této knihy vychází především z postupů dialekticko-behaviorální terapie (DBT). Kniha je určená profesionálům, kteří ji využijí při poskytování podpory v terapii, i laikům jako jsem já, kteří se o toto téma zajímají.

Zásadní a z různých stran přicházející myšlenka zní: Žijte v současném okamžiku. Stejně tak to vidí i autoři knihy. V knize jsou cvičení, která nám mohou s uvíznutím v minulosti, nebo budoucnosti pomoci, uveďme například cvičení všímavého dýchání. Dále v knize najdeme cvičení pracující se seznamem myšlenek, které pomáhají zvládat těžké situace. Následně je doporučeno, jak s danými myšlenkami pracovat.
Tato konkrétní cvičení na knize oceňuji. Seznam typu: Žijte v přítomnosti, buďte šťastnější, jezte zdravě a zařaďte pohyb atd., se sice hezky čte, ale přínosnější je napsat, jak postupovat, a to tato kniha splňuje. Zásadním bodem knihy je naučit se být všímavý/á. A co to ta všímavost vlastně je? Je to schopnost uvědomovat si své emoce, myšlenky, tělesné prožívání v současném okamžiku, aniž by člověk sebe a své prožitky odsuzoval nebo kritizoval. Jde tedy o to být tady a teď a vědět, co se s námi a okolo nás děje. Nechat dané myšlenky a emoce projít, přijmout je a pustit je. Různé studie prokázaly, že dovednosti spojené s všímavostí snižují projevy úzkosti, zvyšují toleranci vůči stresujícím situacím, posilují schopnost uvolnit se a zvládat obtížné situace. Podle výše jmenovaného tedy rozhodně stoji za to se všímavostí začít více zaobírat.

Všímavost je dovednost, která vyžaduje trénink. Mnoho lidí vykonává různé činnosti automaticky a bez přemýšlení a soustředění se na danou činnost. V knize jsou opět uvedená praktická cvičení, na příklad soustředění se na jediný předmět, dále cvičení s názvem odstup od vlastních myšlenek, nebo cvičení s názvem přesun pozornosti a další.

Jednou z nejdůležitějších součástí dialekticko-behaviorální terapie (DBT) je radikální přijetí. Co je to radikální přijetí? Velice zjednodušeně řečeno to znamená nekritizovat sebe ani druhé lidi. Tolerovat něco bez souzení a bez snahy to změnit. Pokud totiž v současném okamžiku odsuzujete sebe, své prožitky, či někoho jiného, tak nevěnujete pozornost tomu, co se právě děje. 

Je důležité strávit méně času zbytečným odsuzováním sebe i druhých lidí a místo toho raději dělat prospěšnější věci. V knize, jak bylo zmiňováno výše, nalezneme přínosná cvičení. Jedním takovým je cvičení nazvané negativní hodnocení. Toto cvičení nás nabádá k tomu, abychom si zapsali každé naše negativní hodnocení, ať už se jedná o komentování zpráv, o kritické poznámky mířící na naše chování či na chování jiného člověka. Dále se radí, abychom si zapisovali i kdy a kde jsme se kritického soudu dopustili. Radikální přijetí říká, abychom k lidem a situacím přistupovali bez posuzování, co je dobré a co je špatné. Je vhodné ke každé situaci přistupovat, jako bychom ji zažívali poprvé. Tím pak nevnášíme do přítomného okamžiku jakékoli staré hodnotící soudy.

Dalším důležitým bodem je vytvoření krizového plánu. Občas se nám stane, že se dostaneme do nepříjemné situace a je třeba se s ní vyrovnat. Vše budeme zvládat o to lépe, když si dopředu vytvoříme krizový plán. Díky předem vytvořenému plánu budeme klidnější a situaci zvládneme lépe. Pokud stará strategie vyrovnávání se se stresujícími situacemi nefunguje, tak je dobré si ji zapsat a spolu s ní poznamenat i tu funkční. Je dobré si první určit stresující situaci, poté starou zvládací strategii, následně nepříznivé důsledky této strategie a poté novou strategii a její možné příznivější účinky.

V knize je samozřejmě daleko více přínosných informací, tyto se mi však jevily jako nejpodstatnější.

- Lucie - Zdroje:

MCKAY, Matthew, Jeffrey C. WOOD a Jeffrey BRANTLEY. Emoce pod kontrolou. Přeložil Hana ANTONÍNOVÁ. Praha: Portál, 2020. ISBN 978-80-262-1561-5.

Žádné komentáře:

Okomentovat