01/11/2021

Podcast, díl 21.: Charita a sociální služby - má to smysl?Státní i neziskové organizace zajišťují sociální pomoc lidem, co se nacházejí v těžké životní situaci, popřípadě může jít i o zvířata, přírodu atd. Sociálních pracovníků je málo, ještě méně je těch, co jsou skutečně na svém místě a plní své poslání. Jak to vlastně v takových zařízeních chodí a kdo je financuje? Jakou charitu, popřípadě sociální pomoc známe a je dostupná v našem okolí? Pro kterou věkovou skupinu je sociální a charitativní pomoc nejdůležitější? Přispíváme finančně na chod nějaké charity či sociální služby?

Zmíněno v podcastu:

> Příspěvek na bydlení - www.mpsv.cz/-/prispevek-na-bydleni
> Člověk v tísni - www.clovekvtisni.cz/
> Pomozte dětem - www.pomoztedetem.cz/
> Adra - adra.cz/
> Bílá pastelka - www.bilapastelka.cz/
> Lékaři bez hranic www.lekari-bez-hranic.cz/
> Český den proti rakovině (Žluté kytičky) - www.cdpr.cz/
> Charita Česká repblika - www.charita.cz/
> Ježíškova vnoučata - jeziskovavnoucata.rozhlas.cz/
> Dobrovolnická práce - www.dobrovolnik.cz/
SKP Centrum Pardubice - www.skp-centrum.cz/


Žádné komentáře:

Okomentovat